Behaviour 2019
Search

Presentations for Antoni Szumny


 Semiochemical communication in female of domestic dogs in context of reproductiv behavior. 
Michal Dzieciol, Antoni Szumny, Tadeusz Jezierski, Martyna Woszczylo, Barbara Pieczewska, Wojciech Nizanski, Ewa J. Godzinska

Session: Mating/Breeding Systems 2 - 2:00PM Sat Jul 27 - Parallel Talks